Historia

Historia

HKK-Kuljetus Oy on perinteinen perheyritys. Heikki Kanasen isä Reino aloitti puutavarakuljetukset vuonna 1961 ja pylväskuljetukset 1975. Kuljetusala on muuttunut ja kehittynyt ajan saatossa paljon - autoilu on muuttunut kuljetusliiketoiminnaksi.

Vuosien kuluessa yritys on kasvanut yhdeksi merkittäväksi toimijaksi pylväiden kuljetuksissa. Heikin innovatiivisuus, rohkeus, periksiantamattomuus ja usko tekemiseen ovat kantaneet yritystä vuosien kuluessa eteenpäin. Vankat ja pitkät yhteistyösuhteet eri tahojen kanssa ovat olleet tärkeitä yhtiön elinkaaren aikana.

Raakapuutavarankuljetukset ovat olleet pitkään osana yritystoimintaa. Kansainvälistä toimintaa on ollut vuosien saatossa Pohjoismaiden ja Euroopan alueella. Tänä päivänä yrityksen toiminnassa on vahvasti mukana kolmas sukupolvi sekä toiminnasta vastaavia pienosakkaita.